Enligt förordning om vuxenutbildning (SFS 2011:1108) ska en utbildningsanordnare lĂ€mna elevers betygshandlingar och intyg för utbildningen till elevernas respektive hemkommuner (6 kap. 17§).

Det Àr alltsÄ elevens hemkommuns kommunala vuxenutbildningsenhet som Àr mottagare av utbildningsanordnarens betygshandlingar. Vuxenutbildningsenheten ska sammanstÀlla betygen i en betygskatalog. Rektor ansvarar för att betygskatalog förs. Den som slutfört kurser inom kommunal vuxenutbildning ska kunna fÄ utdrag ur betygskatalogen och ett enskilt betyg och intyg kunna sammanstÀllas.

Observera att överlÀmnande av betygshandlingar frÄn enskilda utbildningsanordnare inom grund- och gymnasieskolor (friskolor) sker med stöd av skollagen 29 kap § 18. Slutbetyg frÄn grundskolor eller de betygsdokument eleven fÄr frÄn fullföljd gymnasieutbildning (t ex examensbevis) bör överlÀmnas till den kommunal arkivmyndigheten i den kommun dÀr friskolan Àr belÀgen. LÀs mer i SKL:s cirkulÀr 12:9