Arkivhandböcker framtagna av stadsarkivet i Malmö för verksamheter inom socialtjänsten, kommunal hälso- och sjukvård samt utbildningsverksamhet.