Dokumenthanteringsplaner från Järfälla kommun: Barn- och ungdomsnämnden

Järfälla har tagit fram en dokumenthanteringsplan för förskola/skola som är utarbetad i en processtruktur.

Planen är i flera delar och till den hör även sk arkivpaket. Dessa dokument är en sammanfattning av vad som ska levereras till kommunarkivet varje år.

Hämta dokumenten längst ner på sidan.