Förskola, grundskola och gymnasium

  • Hantering av utskrifter betyg, exempel fr√•n √Ėrebro kommun
  • Dokumenthanteringsplan Barn- ungdomsn√§mnden, exempel fr√•n J√§rf√§lla kommun
  • Arkivhandbok f√∂r utbildningsverksamhet - Malm√∂ stadsarkiv

Gå till avsnitt

√Ėverf√∂rmyndare

  • Dokumenthanteringsplan, exempel fr√•n Sundsvalls kommun.

Gå till avsnitt

Ekonomiadministration

  • Gallring av inskannade leverant√∂rsfakturor?

Gå till avsnitt

Miljö- och stadsbyggnadsverksamhet

  • Processorienterad dokumenthanteringsplan inom milj√∂- och h√§lsoskydd, planverksamhet, exploatering samt bygglov m m - exempel fr√•n Liding√∂ kommun.

Gå till avsnitt

Socialtjänsten

  • Arkivhandbok f√∂r socialtj√§nsten framtagen av Malm√∂ stadsarkiv

Gå till avsnitt

Hälso- och sjukvård

  • Arkivhandbok f√∂r kommunal h√§lso- och sjukv√•rd framtagen av Malm√∂ stadsarkiv

Gå till avsnitt