Enligt 6 § arkivlagen skall kommuner, landsting och kommunala företag (aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser dÀr kommunen eller landstinget utövar ett rÀttsligt bestÀmmande inflytande, se 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen) skydda sina arkiv mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig Ätkomst. Denna föreskrift gÀller oberoende av om arkivhandlingarna förvaras i ett avdelningsarkiv, i myndighetens centralarkiv eller i landstingets eller kommunens gemensamma arkiv.

En arkivlokal bör helst ligga sÄ att man lÀtt kan nÄ den frÄn de rum dÀr arkivhandlingarna begagnas. Det kan innebÀra att frekventa handlingar placeras i nÀrarkiv pÄ samma vÄningsplan som tjÀnsterummen, medan mindre frekventa handlingar placeras i en kÀllare nÀra hissar och trapphus. Skyddsrum fÄr inte anvÀndas som arkivlokal.
Arkivlokalens lÀge skall vÀljas med tanke pÄ hur yttre faktorer kan pÄverka möjligheterna att skapa tillfredsstÀllande skydd för handlingarna. Detta kan vara fukt- och vattenförhÄllanden, brandbelastning, yttre miljö och möjligheter att förebygga obehörig Ätkomst.
För att kunna planera en arkivlokal mÄste man kÀnna till bestÄndets storlek, troliga tillvÀxt, gallring och leverans till centralt arkiv samt arkivhandlingarnas behov av skydd. Planering av arkivlokal bör ske i samrÄd med kommunens eller landstingets arkivmyndighet.
Arkivlokalen skall besökas regelbundet för tillsyn och hÄllas i vÄrdat skick. SjÀlvklart fÄr endast arkivhandlingar förvaras i en arkivlokal. TillfÀlliga undantag kan dock göras för material som inte inkrÀktar pÄ arkivhandlingarnas utrymme, sÀkerhet eller bestÀndighet.

Utformning och konstruktion

NÀr man skall utforma en arkivlokal mÄste man företa berÀkning av utrymmesbehov samt ha kunskap om byggnadstekniska förutsÀttningar. Riksarkivet har givit ut föreskrifter och allmÀnna rÄd om planering, utförande och drift av arkivlokaler (RA-FS 1994:6; Àndr. o. omtr. 1997:3). Dessa regler föreslÄs vara vÀgledande för kommuner och landsting. Kommunen eller landstinget kan dessutom frivilligt skriva in i sitt arkivreglemente att reglerna skall vara bindande. En omarbetning av föreskrifterna om arkivlokaler pÄgÄr.

Skydd

En arkivlokal skall vara skyddad mot vatten och skadlig fukt, brand och skadlig upphettning, stöld och obehörig Ätkomst, liksom mot skadlig klimat- och miljöpÄverkan.
Arkivlokalen skall vara konstruerad sÄ att risken för uppkomst och spridning av brand minimeras. Detta stÀller krav pÄ elektriska installationer, belysning och maskinella hjÀlpmedel. Arkivlokalen skall utgöra en egen brandcell och under 120 minuter ge skydd mot brandgas, öppen lÄga, genombrÀnning och sammanstörtning. Fönster och dörrar skall vara konstruerade sÄ att det brandtekniska skyddet inte sÀnks.
Arkivlokalen skall ge skydd mot skadlig klimat- och miljöpÄverkan med avseende pÄ bland annat temperatur, relativ luftfuktighet och ljus.
DokumentskÄp kan anvÀndas om utrymmesbehovet Àr litet eller om det finns behov av att under en kortare tid arbeta med arkivhandlingar i ett vanligt arbetsrum. Vid val av skÄp bör man beakta de skyddskrav som stÀlls pÄ arkivlokal och dess brandskydd.

Arkivlokalen som arbetsplats

En arkivlokal Àr frÀmst en förvaringsplats för arkivhandlingar, men i varierande omfattning kan den Àven vara en arbetsplats. Klimatet i lokalen mÄste dÄ vara godtagbart för de personer som arbetar dÀr och inredningen bör i tillÀmpliga delar motsvara inredningen i andra arbetsrum.

  • Golv i arkivlokaler bör alltid behandlas eller förses med belĂ€ggning som minimerar damm. Denna mĂ„ste uppfylla brandsĂ€kerhetskrav.
  • Material och utrustning bör vĂ€ljas sĂ„ att stĂ€dning underlĂ€ttas. Redan innan lokalen tas i bruk bör man upprĂ€tta en sĂ€rskild stĂ€dinstruktion. Det gĂ€ller Ă€ven obemannade lokaler.

LÀs mer i nedanstÄende broschyr "Skydda ditt arkiv".

LĂ€nkar

RA-FS 2013:4

Riksarkivets föreskrifter och allmÀnna rÄd om arkivlokaler