Handlingar som skall bevaras mÄste framstÀllas med material och metoder som skapar förutsÀttningar för ett lÄngsiktigt bevarande. Gallringsbara handlingar skall framstÀllas sÄ att de kan lÀsas och kopieras under hela den tid de skall bevaras.

I Riksarkivets föreskrifter och allmÀnna rÄd om tekniska krav och certifiering (RA-FS 2006:4) finns bestÀmmelser om certifiering, mÀrkning, leverantörsförsÀkran samt tekniska krav för olika medier. Se aven avsnitt Elektroniska handlingar.

Tekniska krav och certifiering

Med skrivmateriel avses t.ex. papper, pennor, kopiatorer, laserskrivare och telefaxar. Det finns tvĂ„ sĂ€tt att försĂ€kra sig om att Riksarkivets tekniska krav Ă€r uppfyllda. Det ena sĂ€ttet Ă€r att vĂ€lja produkter som Ă€r provade och godkĂ€nda enligt Riksarkivets tekniska krav. Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) ger ut förteckningar över skrivmateriel som Ă€r godkĂ€nd - certifierad - för framstĂ€llning av handlingar enligt dessa tekniska krav. Man kan söka pĂ„ SP:s hemsida (dĂ€r i menyn till vĂ€nster). Även andra provningsorgan kan komma att ge ut sĂ„dana förteckningar. Certifierade produkter fĂ„r mĂ€rkas med beteckningen "Svenskt Arkiv". MĂ€rkningen anvĂ€nds pĂ„ sĂ„vĂ€l skrivmateriel som förpackningar. ArkivbestĂ€ndigt papper fĂ„r mĂ€rkas med vattenstĂ€mpel, t ex Svenskt Arkiv 80, varvid 80 anger viktklassen, samt uppgift om tillverkare och tillverkningsĂ„r.

Det andra sÀttet Àr att vÀlja produkter för vilka leverantören kan utfÀrda en försÀkran om att produkten uppfyller (Riksarkivets) specificerade tekniska krav. Vid upphandling mot leverantörsförsÀkran krÀvs att leverantören kan styra alla de verksamheter som pÄverkar produktens kvalitet. En leverantörsförsÀkran skall dessutom uppfylla kraven i de standarder som Riksarkivet hÀnvisar till. Produkten skall identifieras och hÀnvisningen till de tekniska kraven vara tydlig och exakt.

Handlingar pĂ„ papper – kvalitĂ© och förvaring

Till arkivhandlingar pÄ papper ska anvÀndas antingen arkivbestÀndigt papper eller ÄldringsbestÀndigt papper.

Handlingar som ska bevaras för framtiden bör lÀggas i sÄdana förvaringsmedel som inte negativt pÄverkar handlingarnas livslÀngd. PÀrmar och hÀngmappar bör inte anvÀndas för lÄngtidsförvaring eftersom dessa inte skyddar handlingarna mot ljus och damm och dessutom kan skada handlingarna rent mekaniskt. Handlingarna bör istÀllet förvaras i arkivboxar eller bundna volymer. För handlingar i avvikande storlek och tjocklek kan det löna sig att bestÀlla boxar i specialformat.

ÅldringsbestĂ€ndigt eller Svenskt Arkiv?

ArkivbestÀndigt papper har förmÄga att under lÄng tid motstÄ Äldring (pÄverkan i kemiskt och fysikaliskt avseende) samt inverkan av slitage och nötning vid anvÀndning. Det mÄste dÀrför anvÀndas till handlingar som ska bevaras och dÀr man kan förvÀnta sig ett stort slitage, t ex diarier, vissa protokoll, register och delar av patientjournaler. Till övriga arkivhandlingar anvÀnds ÄldringsbestÀndigt papper, som har förmÄga att motstÄ Äldring men inte har samma motstÄndskraft mot slitage och nötning. Observera att ÄldringsbestÀndigt papper ofta uppfyller de krav som stÀlls pÄ s.k. miljöpapper. Papperet ska ocksÄ vara av standardiserat format - den sÄ kallade A-serien, och vara ofÀrgat.

Skrivmedel

Skrivmedel som anvÀnds för framstÀllning av pappershandlingar kan t.ex. vara pennor, tusch, stÀmpelfÀrger, skrivare, kopiatorer och faxar. Det skrivmedel som vÀljs ska vara avsett för framstÀllning av bestÀndiga handlingar. PÄ Sveriges provnings- och forskningsinstituts hemsida kan man söka pÄ certifierade produkter (rubrik Svenskt Arkiv till vÀnster).

Förvaring i arkivbox

Handlingar av format A3 och mindre förvaras i arkivbox. Boxen mÄste vara utformad sÄ att handlingarna Àr lÀttÄtkomliga och inte skadas vid ilÀggning och urtagning. Arkivboxen bör inte packas för hÄrt eller för löst och man bör heller inte fylla eventuella tomrum med wellpapp, tidningspapper och annan materiel som kan skada handlingarna. VÀlj i stÀllet en box av lÀmplig storlek.

Arkivboxen bör vara lÀtt att montera och lagra hopvikt. Oavsett konstruktion mÄste den vara kraftig nog att tÄla lÄngvarig anvÀndning och kunna öppnas och stÀngas ett stort antal gÄnger.
Om en arkivbox i sin helhet uppfyller kravet pÄ ÄldringsbestÀndighet behövs inte nÄgot aktomslag nÀrmast boxen. I annat fall lÀggs handlingarna i aktomslag som gör att de inte kommer i direkt kontakt med boxen. Aktomslag kan dock anvÀndas för att sÀrskilja handlingar i en box och gör Àven handlingarna i boxen lÀttare att handskas med.
Fotografier och negativ bör förvaras i arkivboxar med neutralt pH-vÀrde. De bör inte förvaras tillsammans med andra pappershandlingar.

Kart- och ritningsomslag

Handlingar av format större Àn A3 förvaras liggande i ritningsskÄp eller ritningsportfölj. Det finns Àven skÄp avsedda för hÀngande handlingar. De kan lÀmpa sig för plastkartor av mindre format, dÀremot inte för pappershandlingar. Handlingarna bör inte förvaras vikta eller rullade. Om kartor och ritningar mÄste förvaras rullade bör man rulla dem i fiberriktningen, och anvÀnda stora rullar som minskar risken för spÀnningar och förslitningar i pappersfibrerna. Handlingarna förvaras utanpÄ rullen med ett aktomslag mellan ritningen och rullen liksom ett yttre aktomslag som hÄlls pÄ plats med bomullsband.
Kartor och ritningar ska skyddas av kraftiga omslag. Vikten bör ligga i intervallet 180 - 300 gram per mÂČ. Kartorna ska med god marginal omslutas av mappen och man bör begrĂ€nsa antalet kartor i varje mapp.

Bindning av arkivhandlingar

En annan möjlighet för lÄngtidsförvaring av pappershandlingar Àr inbindning. Handlingarna ges dÄ ett bra skydd, men bevaras framför allt i en fast ordning. Handlingar som förvÀntas bli utsatta för mycket stort slitage eller som krÀver ett sÀrskilt skydd med hÀnsyn till sin betydelse för förvaltning och rÀttssÀkerhet bör bindas. Exempel pÄ sÄdana serier Àr t ex protokoll.

Skadligt material

Vid korrigering av skrivfel pÄ pappershandlingar som ska bevaras fÄr man endast anvÀnda radermedel av mekanisk typ sÄsom gummikautschuk och raderkniv. Kemiska radermedel som korrigeringsvÀtska (t.ex. Tippex) fÄr inte anvÀndas dÄ handlingarna skadas. Dessutom blir de Àndringar som gjorts inte bestÀndiga. SjÀlvhÀftande etiketter fÄr inte heller fÀstas pÄ handlingarna.
Gem och hÀftklamrar bör undvikas. Varken plast eller metall Àr bestÀndiga material eftersom de riskerar att skada handlingarna genom t.ex. rost-/frÀtskador. Dessutom gÄr den sammanfogande funktionen förlorad pÄ sikt.

Plastmaterial

Plastfickor och tejp kan skada arkivhandlingar och bör undvikas. Plastfickor fÄr endast anvÀndas för kortare tids förvaring (handlÀggningstid). SjÀlvhÀftande noteringsblad fÄr inte anvÀndas för anteckningar som ska bevaras eftersom de mÄste avlÀgsnas vid Àrendets avslutande. De fÄr aldrig fÀstas pÄ en informationsbÀrande yta, t.ex. skrift.
Myndighetens handlingar förvaras under handlÀggningstiden inte sÀllan av plastfickor. Vissa plastfickor kan dock förorsaka skador pÄ skriften. Speciellt farliga Àr de plastfickor som tillverkats av mjukgjord PVC. De bör istÀllet vara av polyester (PET, PETP), polyeten (PE) eller polypropen (PP). Den yta som vÀnds mot handlingarna bör vara matterad.

BestÀmmelser och rÄd om handlingar pÄ papper finns

  • i Riksarkivets föreskrifter och allmĂ€nna rĂ„d om handlingar pĂ„ papper (RA-FS 2006:1)
  • i Riksarkivets föreskrifter och allmĂ€nna rĂ„d om tekniska krav och certifiering (RA-FS 2006:4)
  • i Riksarkivets rapport Pappershandlingar 2008:1

Klicka pÄ lÀnkarna lÀngst ner pÄ denna sida.

Handlingar pĂ„ mikrofilm – framstĂ€llning och förvaring

Mikrofilm kan förekomma i flera former (t.ex. rullfilm eller mikrofiche). Den kan ha producerats med papper som förlaga, eller vara en utskriftsform för digitalt lagrad information (COM-film). Liksom nÀr det gÀller ADB-medier stÀlls specifika krav pÄ bÄde materiel och metoder.

I Riksarkivets föreskrifter och allmÀnna rÄd om handlingar pÄ mikrofilm (RA-FS 2006:2) finns bestÀmmelser om bl.a. framstÀllning, hantering, förvaring och vÄrd av mikrofilm som inte skall gallras.
Ur innehÄllet kan följande sÀrskilt framhÄllas:

  • Minst tre exemplar av filmen skall framstĂ€llas: sĂ€kerhetsexemplar, mellanexemplar och bruksexemplar. Bruksexemplaret anvĂ€nds i det dagliga arbetet. Mellanexemplaret anvĂ€nds för framstĂ€llning av nya bruksexemplar nĂ€r behov uppkommer. SĂ€kerhetsexemplaret fĂ„r endast anvĂ€ndas för framstĂ€llning av ett nytt sĂ€kerhetsexemplar eller mellanexemplar. I praktiken kommer sĂ€kerhetsexemplaret inte att röras under överskĂ„dlig tid. SĂ€kerhetsexemplaret skall förvaras i ett för mikrofilm lĂ€mpligt klimatarkiv, skilt frĂ„n skadliga Ă€mnen och material.
  • Samtliga exemplar av mikrofilmen skall bevaras i ursprungligt skick, med det innehĂ„ll och den informationsstruktur som de har fĂ„tt vid framstĂ€llningen. Om mikrofilmen redigeras, t.ex. för publicering eller annan spridning, skall ett sĂ€rskilt redigeringsexemplar framstĂ€llas.
  • Mikrofilmning fĂ„r inte ske förrĂ€n handlingarna har getts en bestĂ€md och sökbar ordning. (Som handlĂ€ggningsstöd bör man istĂ€llet vĂ€lja skanning som ger bĂ€ttre sökmöjligheter pĂ„ sikt.) Dokumentation över mikrofilmningssystemet skall upprĂ€ttas.
  • Myndigheten skall planera och dokumentera hanteringen, förvaringen och vĂ„rden av de olika exemplaren av mikrofilmen. Det Ă€r viktigt att filmerna fortlöpande kontrolleras med avseende pĂ„ hĂ„llbarhet och lĂ€sbarhet.

Tekniska krav för framstÀllning och kontroll av mikrofilm samt tekniska krav och provningsmetoder för mikrofilm (rÄmikrofilm) finns i Riksarkivets föreskrifter och allmÀnna rÄd om tekniska krav och certifiering (RA-FS 2006:4), se avsnittet Tekniska krav och certifiering.

LĂ€nkar

Pappershandlingar

Adress: http://www.riksarkivet.se/Sve/Publikationer/Filer/Pappershandlingar.pdf
Riksarkivets rapport 2008:1

RA-FS 2006:1

Adress: http://www.riksarkivet.se/Sve/RAFS/Filer/ra-fs-2006-01.pdf
Riksarkivets föreskrifter och allmÀnna rÄd om handlingar pÄ papper

RA-FS 2006:2

Adress: http://www.riksarkivet.se/Sve/RAFS/Filer/ra-fs-2006-02.pdf
Riksarkivets föreskrifter och allmÀnna rÄd om handlingar pÄ mikrofilm

RA-FS 2006:3

Adress: http://www.riksarkivet.se/Sve/RAFS/Filer/ra-fs-2006-03.pdf
Riksarkivets föreskrifter och allmÀnna rÄd om handlingar pÄ ritfilm och reprografisk film

RA-FS 2006:4

Adress: http://www.riksarkivet.se/Sve/RAFS/Filer/ra-fs-2006-04.pdf
Riksarkivets föreskrifter och allmÀnna rÄd om tekniska krav och certifiering