Personuppgiftslagen kontra arkivlagen

(2008)

I personuppgiftslagens (PuL) 2§ anges att om det i annan lag eller förordning finns bestÀmmelser som avviker frÄn lagen, ska de bestÀmmelserna gÀlla. Detta innebÀr att det som gÀller för en myndighets arkiv enligt arkivlagen tar över bestÀmmelserna enligt PuL.

Enligt PuL 9§ fÄr inte personuppgifter bevaras under en lÀngre tid Àn vad som Àr nödvÀndigt med hÀnsyn till ÀndamÄlen med behandlingen. Detta hindrar dock inte att en myndighet arkiverar och bevarar allmÀnna handlingar eller att arkivmaterial tas om hand av en arkivmyndighet (PuL 8§).

Man kan sÀga att behandlingen s a s upphör dÄ överlÀmnande till arkivmyndighet sker eller dÄ materialet avstÀlls frÄn aktiv drift hos en myndighet.

AnmÀlningsskyldigheten enligt 36§ personuppgiftslagen gÀller inte för behandling av personuppgifter som till följd av bestÀmmelserna i arkivlagen eller arkivförordningen utförs av en arkivmyndighet (personuppgiftsförordning 3§).

Personuppgiftslagen Ă€ndrades 2007. Lagen Ă€ndrades för att underlĂ€tta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför nĂ„gra risker för den personliga integriteten. Ändringen medförde att man t ex gör skillnad pĂ„ personuppgifter i strukturerat och ostrukturerad form. LĂ€s mer pĂ„ Datainspektionens webbplats om frĂ„gor och svar om PuL.