Här publicerar vi äldre nyheter. Sidan kan vara tom men håll gärna utskik här för äldre nyheter som är av särskilt värde.

Allt fler myndigheter använder olika former av sociala medier (twitter, facebook etc). Hur ska detta tas omhand? Vad ska bevaras och vad ska gallras och ska något diarieföras? Läs mer om detta i Riktlinjer för sociala medier på SKL:s hemsida och i ett PM om juridiska frågor vid användning av sociala medier. Även e-delegationen har utarbetat riktlinjer för sociala medier som du kan hämta här.

Sök

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat