Projektet Dokumentreda genomfördes i Eskilstuna kommun under våren 2009 till sommaren 2010.

Enligt direktiven ska projektet föreslå en struktur samt regelverk för hur vissa typer av dokument ska hanteras samt hållas ordnade inom kommunen.

I projektet ingår följande delprojekt:

  • Ta fram rutiner för en kartläggningsprocess att användas för de olika typer av dokument som förekommer.
  • Ta fram en kravprofil att användas vid anpassning av existerande eller kommande IT-stöd

Projektet ska också kartlägga den generella dokumenthanteringsprocessen (ett dokuments livs-cykel) samt undersöka om olika enheter eller andra lagringsytor går att avveckla.

Utifrån kraven som garanterar autenticitet, tillförlitlighet, integritet och användbarhet, föreslår projektet en struktur för hur vissa typer av dokument i kommunen ska hanteras samt hållas ordnade.

Projektet ska föreslå en struktur för hur dokument i intranätet hanteras och lagras.

Läs mer om projektet och ta del av projektets slutrapport nedan.

Sök

Meny Råd och stöd

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat